۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

توهین آستان قدس رضوی مشهد به شاهنامه فردوسی

خبرگزاری مهر در خبری از پاک شدن شبانه بیش از پنج هزار متر مربع از نقاشی های دیواری که در آنها داستانهای شاهنامه به تصویر درآمده بود توسط عمال آستان قدس رضوی خبر داده است و نوشته که بزرگترین نقاشی دیواری کشور با موضوع شاهنامه شبانه و توسط افراد مرتبط با آستان قدس رضوی پاک شده است.
عکسهای منتشر شده توسط خبرگزاری مهر خود گویای همه چیز هست. خودتان عکسها را ببینید و قضاوت کنید:قبل از پاک سازی 


پس از پاکسازی

هیچ نظری موجود نیست: