۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

وقتی مشروعیت خامنه ای به آتش کشیده می شود

به این فیلم بارها نگاه کرده ام. این فیلم پایان دیدکتاتوری است که نه فقط در بین مردم مسلمان ایران، که حتی در بین مردم مسلمان منطقه هم وجاهتی ندارد. کسی که خودش را امیرالمومنین زمان می دانست، امروز با دیدن به آتش کشیده شدن تصویرش در سوریه، کشوری که سالیان سال است پول نفت مردم ایران خرج وجاهت " آقا " در آنجا می شود، چه احساسی دارد؟ کسی که خودش را مقام معظم برتری می دانست امروز با دیدن عکس خودش و آن جمله معروف «دیکتاتور به پایان، سلام کن» دچار چه رنج و عذابی می شود؟

باید درباره او این روزها گفت: « بیچاره خامنه ای! » این فیلم گویای عمق بیچارگی و زبونی مردی است که می خواست " آقا " جهان اسلام باشد!

هیچ نظری موجود نیست: