۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

996 نفری که مورد عفو خامنه ای قرار گرفته اند چه کسانی هستند؟

قصدم اصلن توهین به کسی نیست. به عنوان کسی که تجربه زندان را دارد ومی داند که چه بیغوله سرایی است آنجا می نویسم که ابراز ندامت برای خلاصی از بند اسارت، آنهم در شرایطی که بازجویان امنیتی و اطلاعاتی بویی از انسانیت نبرده اند، اصلن چیز بدی نیست. خیلی ها اصلن این حربه را به کار می برند تا از آن وضعیت دشوار خلاص شوند.
اما درباره ماجرای عفو رهبری من مطمئنم کسانی مورد عفو قرار گرفته اند که در برابر فشار بازجویان بی مروت اوین و رجایی شهر و دیگر زندانهای ایران شکسته اند.
قطعن در این لیست به ظاهر بلند بالا که اصولگرایان حامی خامنه ای آن را توی بوق کرده اند، نامی از احمد زید آبادی نخواهد بود. یا حتی بهمن احمدی امویی. در این لیست نامهای بسیار دیگری نخواهد بود. نه نامی از حسین باستانی خواهید شنید، نه نامی از امضا کنندگان شکایتنامه علیه سردار مشفق. نه نامی از همبندان هاله و همرزمان هدی صابر.
در این لیست تنها نام کسانی درج خواهد شد که خودشان هم دلشان نمی خواهد که مردم بدانند اصلن برای چه و چطور آزاد شده اند. در این لیست نام کسانی را خواهند نوشت که در دلشان بر دودمان خامنه ای و نظامی که او برپا کرده است نفرین و لعنت می فرستند. و این تمام مصیبتی مردی است که این روزها نامش سید علی خامنه ای است.
کسی که جز تنهایی و بد نامی هیچ حاصلی از 23 سال رهبری اش بر نظام نه جمهوری، نه اسلامی اش نمی برد.
تاریخ این نامها را خیلی زود فراموش خواهد کرد و آنچه می ماند به معنای واقعی اش علی هست و حوضش!

هیچ نظری موجود نیست: