۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

اتهامات مضحک برای جن گیر ویژه احمدی نژاد: 360 تجاوز و خوردن مدفوع و آغشته کردن قرآن به نجاست

اتهاماتی که به عباس غفاری، فرد متهم به جن گیری و از نزدیکان مشایی توسط نیروهای امنیتی خامنه ای زده می شود از یک طرف خنده دار است و از طرف دیگر دردناک! دردناک است چه این جماعت برای از میدان به در کردن رقیب هر ناروایی را روا می دانند. از آن جمله است اتهاماتی که به عباس غفاری می بندند و شرم هم نمی کنند که با مقدسات مردم اینگونه نباید بازی کرد. در آخرین نمونه از این دست، سایت امنیتی جوان آن لاین نوشته است " او از طریق آغشته کردن قرآن به نجاست بوده به قدرت شیطانی دست پیدا کرده و از این طریق اعمال شنیع و غیر اخلاقی خود را دنبال می کرده است."
به ادعای جوان آنلاین در پرونده وی برداشتن بکارت دختران و ارتباط با زنان شوهر دار وجود داشته است.برخی از کسانی که مورد تجاوز وی قرار گرفته اند،تصریح کرده اند که آنان به ناگاه و بدون داشتن اختیار به مسیری هدایت شده و با رجوع به منزل نامبرده خود را در اختیار وی قرار می دادند.گفته می شود تاکنون 360 فقره تجاوز اینچنینی در پرونده وی تاکنون ثبت شده است.
همچنین گفته می شود با ریاضت های عجیب غیر شرعی دست زده و بطور مثال روزانه از مدفوع خشک شده خود تناول می کرده است.
جوان آنلاین در ادامه می نویسد: " نامبرده همچنین ادعا کرده که تمام پیشگویی های وی به تحقق پیوسته و در پاسخ به این سوال که چطور برخی از پیش بینی های وی مثل فرجام انتخابات شوراها نادرست از آب درآمده ،گفته است:اجنه ها دروغ هم می گویند که یک موردش همین بوده است."
جماعت حاکم بر ایران برای قدرت چه کارها که نمی کند و چه داستانها که نمی سراید و چه دروغها که نمی بافد. بیچاره مردم. بیچاره ایران!
این سایت در ادامه می نویسد عباس غفاری همچنین دارای رمز«...» بوده که با ترکیب با دو رمز دیگر فرعی می توانسته است قلب،هوش و چشم افراد را بی اثرکرده و به تعبیر عوامانه کر و کور کند.
این سایت می افزاید " گزارش حاکی است وی دارای تسلط کامل به علم جفر بوده و به علون انرژی درمانی نیزآگاهی داشته بگونه ای که در ایام بیماری ملک فهد برای درمان وی نیز چند ماهی را در کاخ وی گذرانده است.
گفتنی است چندی پیش «جوان آنلاین» در خبر دیگری آورده بود:فرد مزبور با توجه به تصرف شیطانی خود بسیاری از پروژه های اقتصادی جریان انحرافی و مواردی که را که مستقیما با لیدر این جریان و نزدیکانش مربوط بوده و نیاز به دستورات لازم داشته را به پاراف می رسانده است و نامبرده از این پروژه های کلان درصدهای نجومی دریافت می کرده است.گفتنی است رمال مذکور در دفتر لیدر جریان انحرافی دارای جایگاه و اتاقی خاص بوده که هیچ کس جز این دو [ مشایی و احمدی نژاد ] و یکی - دو چهره مطمئن در این جریان حق ورود به آن را نداشتند.

هیچ نظری موجود نیست: