۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳, سه‌شنبه

احضار مجتهد شبستری بخاطر سخنرانی درباره ارتباط حقوق بشر جهان مدرن با دین سنتی

برخی خبرها آدمی را میخکوب می کند. مثل این خبر. " مجتهد شبستری به دادسرای انقلاب احضار شد! " برای چه؟ ظاهرن ماجرا به متن سخنرانی این اندیشمند دینی و استاد سابق دانشگاه تهران در سال 1388 که در دانشگاه صنعتی اصفهان ایراد کرده بود باز می گردد. شاکی پرونده هم معلوم هست کیست. اراذل و اوباش حکومتی که هیچ نظر تازه و بدیعی را تاب تحمل ندارند. موضوع سخنرانی مجتهد شبستری درباره اموری از قبیل معنای دین و چگونگی تطور تاریخی آن، ملاک صادق بودن دین، دخالت یا عدم دخالت عنصر ماوراء در دین و مباحثی از این دست بوده است که مطمئنم قاضی پرونده اصلن نمی داند چی هستند این مباحث!
مجتهد شبستری که چند سالی می شود داوطلبانه لباس روحانی بودن را از تن بدر آورده و چونان شهروندان عادی لباس می پوشد در این سخنرانی گفته است: " در آینده یکی از موضوعاتی که به جد ، شما اهل فکر و اهل مطالعه و جوانان عزیز باید به آن بپردازید و تکلیف این مسئله را برای خودتان روشن کنید ، این مسئله است : می شود مسلمان بود و با حقوق بشر زیست یا نه ! یا حقوق بشر یا حقوق خدا ! مغالطه ای که تحت این عنوان زیاد مطرح می شود : یا حقوق بشر یا حقوق خدا ! آدم با حقوقی که خدا معین کرده زندگی می کند یا با حقوقی که یا با حقوقی که مربوط به بشر است زندگی می کند ! این یک مغالطه است "
این استاد و محقق علوم دینی در ادامه گفته است" اون دینداری متحول و متغیری که می گویند هم نیایش می کنیم هم روزه می گیریم هم ایثار و انفاق می کنیم هم عبادت می کنیم و هم می خواهیم با حقوق بشر زندگی کنیم ،این یک تلفیق آش شله قلمکار .این نه مسلمانی است نه زندگی غربی و جای تعجب این است که پاره ای از اهل نظر و بحث این را می نویسند و می گویند ."
متن کامل سخنان این اندیشمند دینی را می توانید اینجا بخوانید:
خدا کند این خبر دیگر گربه باشد و نهاهای امنیتی کاری به این عالم خستگی ناپذیر علوم دینی که از مخالفان سرسخت شرایط حاکم برای ایران است، کاری به کار این عالم دینی بزرگوار نداشته باشند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند.