۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

تیم احمدی نژاد بزودی به تقلب در انتخابات اعتراف می کند؟

رسانه های حامی خامنه ای به نقل از اسفندیار رحیم مشایی از وقوع حادثه ای عظیم در چند ماه آینده خبر داده اند. به نوشته سایت " آینده نیوز " یكی از سران جریان انحرافی به برخی نزدیكان خود گفته است به زودی اتفاق مهمی رخ خواهد داد كه روند حوادث را در كشور به سود این جریان تغییر خواهد داد، ظاهرا وی این خبر را از منابع خاص و متصل به غیب خود به دست آورده است. اما اینكه از نظر این جریان چه اتفاقی قرار است طی چندهفته آینده رخ بدهد، محل پرسش است.
این سایت سپس به گمانه زنی درباره اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد پرداخته و نوشته " یكی از پاسخها می تواند وقوع حادثه ای برای یكی از مسئولان ارشد باشد كه توازن قوا را برای این جریان بر هم زند و پاسخ دوم به موضوع ظهور خفی بازمی گردد كه چندماهی است توسط این جریان مطرح می شود."
با این همه یکی از افرادی  که از کارشناسان سابق سازمان میراث فرهنگی است و با نزدیکان مشایی و بقایی رابطه ای نزدیک دارد، طی ایمیلی برایم نوشته تیم احمدی نژاد به رهبری مشایی قصد دارد بزودی ماجرای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که در 22 خرداد سال 1388 برگزار شده است را برملا خواهند کرد.
بنا به ادعای این شخص یکی از نزدیکان مشایی به همراه اطلاعاتی گسترده ای از جزئیات انتخابات هم اکنون از ایران خارج شده است و به محض دستگیری مشایی این اطلاعات بر روی اینترنت قرار خواهد گرفت. راست و دروغ این ادعا با این شخص اما اگر من می شنوید از دار و دسته احمدی نژاد هیچ چیزی بعید نیست.

هیچ نظری موجود نیست: