۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

این فیلم را ببینید و به حال و روز زنان ایران گریه کنید!


دست و پای آدم به لرزه می افتد با دیدن این فیلم. چه می توان گفت؟ چه می توان نوشت؟ مردی زنش را، همسرش را به قصد کشت می زند چون زند بی زبان مخالف ازدواج شوهر معتادش با زن دیگری است. در میانه کتک خوردن اما می شنود که مردش که او را می زند، می گوید: " عاشقشم و می خواهم بگیرمش کثافت! " این واقعیت امروز جامعه ماست. البته همه مردها در ایران اینگونه نیستند، اما چه بسیار زنانی که اینگونه بی رحمانه زیر دست و پای شوهرانشان تنها برای دفاع از حقوق بدیهی و مشروعشان قربانی می شوند. آیا در چنین جامعه ای نباید منتظر اسید پاشی مردان به صورت زنان و کور شدن آنان بود؟ وای بر ما! وای بر جمهوری اسلامی! وای بر همه ایرانیانی که فخر شکوه تاریخی نیاکانشان را به عالم می فروشند!

هیچ نظری موجود نیست: