۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

گاف وحشتناک سایت رهبری: خامنه ای در رحلت احمد خمینی و غائله میکونوس نقشی فعال داشته است!


یکی از مضرات بکارگیری نیروهای غیر حرفه ای بی تخصص گافهایی می شود که گاه و بیگاه آنها در رسانه های هوادار حکومت می دهند. از جمله همین گافی که در سایت آیت الله خامنه ای منتشر شده است و در صفحه ای که مربوط به نمودار فعالیتهای سیاسی رهبر نظام سیاسی ایران و تحت عنوان یاد تا سال 1389 منتشر شده است، رحلت سید احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از فعالیتهای وی در اسفند ماه سال 1374 منتشر کرده است! از او با مزه تر خرداد 1376 است که نوشته رهبر ایران در غائله میکونوس نقش آفرینی کرده است!  در جای دیگری هم به نقش فعال رهبر نظام جمهوری اسلامی در هتک حرمت عتبات هم اشاره شده است! خودتان ببینید لینکش را اینجا می گذارم، قضاوت با خودتان: http://farsi.khamenei.ir/yad

هیچ نظری موجود نیست: