۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

شبکه اجتماعی راه سبز امید اعلام حضور کرد

شبکه اجتماعی راه سبز امید با نصب تراکتهایی از میرحسین موسوی رسمن اعلام حضور کرده است تا استبدادیان فراموش نکنند که جنبش سبز هنوز زنده است و به وقتش با حرکت عظیم خود و البته از مسیری بدون خشونت نسخه آنها را در هم می پیچد. دم همه شان گرم و راهشان سبز و استوار باد!

هیچ نظری موجود نیست: