۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

چاپ کردن مقاله به نام امام زمان در یک نشریه انگلیسی زبان!

اباحه گریهای افراطی جماعتی که خودشان را کاتولیک تر از پاپ می دانند ظاهرن در ایران پایانی ندارد. در آخرین نمونه از این دست ماجراها که بیشتر شبیه به لطیفه می ماند تا واقعیت شخصی به نام محمدرضا رستمی درونکلا در نشریه علمی تحقیقاتی ماكرومولكولار مقاله ای با نام مهدی موعود و خودش منتشر کرده است.
این مقاله كه توسط سایت علمی اسپرینگر منتشر شده است، به موضوعی درباره ساختار مولكولی در مهندسی شیمی می پردازد. 
دكتر محمد رضا رستمی درونكلا، نویسنده مقاله كه عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه تربیت مدرس است، نام امام زمان (ع) را به عنوان نویسنده اصلی مقاله درج كرده و نام خود را به عنوان نویسنده دوم آورده است.
من واقعن مانده ام که این جماعت چه اصراری به روزمره کردن مقدسات مردم دارند. امان از دست مردم فریبی و فریبکاری. امان!

هیچ نظری موجود نیست: