۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

انتشار عکسهای تازه از جن گیر ویژه احمدی نژاد

سایت عماریون اقدام به انتشار عکسهای تازه ای از فردی به  نام عباس غفاری کرده است که اتهامش جن گیری است!!!. این عکسها البته هیچکدام از ادعاهای سایت های حامی خامنه ای علیه این بنده خدا را نشان نمی دهد. قضاوت با خودتان:هیچ نظری موجود نیست: