۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

احمدی نژاد: اینکه در ایران باران نمی بارد تقصیر اروپایی هاست

محمود احمدی نژاد که هر روز بیشتر از دیروز در بازی قدرت تنهاتر می شود، به تازگی حرفهای زده است که هر آدمی را به تعجب وا می دارد. او طی سخنانی در افتتاح سد و سامانه انتقال آب " كمال صالح " اراك گفته است: "  بر اساس اخباري كه صحت آن در مورد وضعيت آب و هوا مورد تاييد قرار گرفته است، كشورهاي اروپايي با استفاده از تجهيزاتي خاص، به گونه اي عمل كرده اند كه ابرها تخليه شده و ابرهاي بارش زا به كشوري هاي منطقه از جمله ايران نرسد.
رئيس دولت کودتا با بيان اينكه اين يك حادثه طراحي شده است، گفت: اين موضوع از طريق مراجع حقوقي كشورمان پيگيري خواهد شد و اين كار زشت نبايد ادامه پيدا كند. "
آدم با خواندن این خبر در می ماند چه بنویسد! به قول معروف: " ما که کم آوردیم! "

هیچ نظری موجود نیست: