۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

مصباح یزدی: احمدی نژاد دروغگویی دیوانه است

در حالی که به دومین سالگرد 22 خرداد و آن تقلب و کودتای بزرگ نزدیک و نزدیکتر می شویم، کودتاگران بر سر تقسیم غنائم و قدرت چنان به جان هم افتاده اند که باور کردنی نیست. در آخرین رویداد از این دست، مصباح یزدی همان آخوند هزار چهره ای که فتوا به شرعی بودن تقلب در انتخابات داده بود و آن را برای حفظ بیضه اسلام در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مجاز شمرده بود، احمدی نژادی را که اطاعت از او را اطاعت از خدا می دانست، دیوانه خطاب کرده است.
در همین رابطه بی باک نیوز از سایتهای هوادار و منتسب به این مرد هزارچهره عالم سیاست در ایران نوشته است که مصباح یزدی بدون اشاره مستقیم به نام احمدی نژاد گفته اس: " کدام عاقل این را می پذیرد که انسان برای شناخت دین، اهل آن را رها کند و برود سراغ جن گیر، مرتاض و امثال آن! "
او در اظهارات دیگری باز هم بدون ذکر نام، احمدی نژاد را دروغگو خطاب کرده است و در دفتر خامنه ای در قم گفته است: " براي رسوا نشدن مدعي پيروي ولايت اند ولي رفتارشان نشان مي دهد دروغ مي گويند. "
یکی هم آن وسط پیدا نشده از ایشان بپرسد مرد حسابی تو که می دانستی احمدی نژاد دروغگوی دیوانه است پس چرا در سال 1384 او را منتخب امام زمان دانستی ؟ چطور می شود شما اینقدر او را به امام زمان پیوند بزنی که خودش هم باور کند که برگزیده امام زمان است.
واقعن که مصباح یزدی مصداق بارز کلمه و واژه فتنه است.

هیچ نظری موجود نیست: